Επιστροφή
K-323-BK ( 3 ΔΟΣΕΙΣ )
€538.00   €414.00

KENWOOD K-323-BK ( 3 ΔΟΣΕΙΣ )

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών
Περιγραφή
Σε απόθεμα

KENWOOD K-323-BK

Βασικά Χαρακτηριστικά
20W x 2 Full Digital Amplifier 20W x 2 Πλήρης ψηφιακός ενισχυτής
MP3/WMA/AAC CD-R/RW Disc Playback MP3/WMA/AAC αναπαραγωγής δίσκων CD-R/RW
USB Host (MP3/WMA/AAC Playback) USB Host (MP3/WMA/AAC Αναπαραγωγή)
FM/AM Tuner FM / AM Tuner
DTS Surround Sensation DTS Surround Sensation
iPod Compatible(with optional PAD-iP7) συμβατά με iPod (με προαιρετικό PAD-IP7)
built-in Timer ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη

Storage Features Αποθήκευση Χαρακτηριστικά

USB-A Terminal (USB Host) USB-A Terminal (Host USB) Yes Ναι
USB Decoding Format USB Format Αποκωδικοποίηση MP3/WMA/AAC MP3/WMA/AAC

General Features Γενικά Χαρακτηριστικά

DTS Surround Sensation DTS Surround Sensation Yes Ναι
Tone Control Έλεγχος Τόνων Yes, Bass & Treble Ναι, Bass & Treble
D-Bass D-Bass Yes (0~10) Ναι (0 ~ 10)
Remote Control Τηλεχειριστήριο 43-key Standard Remote 43-κλειδί Στάνταρ τηλεχειριστήριο

Amplifier Features Ενισχυτής Χαρακτηριστικά

Maximum Stereo Output Power Μέγιστη Stereo ισχύς εξόδου 2 x 20 Watt 2 x 20 Watt
Digital Amplifier Ψηφιακός ενισχυτής Yes Ναι
Digital Pre Amplifier Ψηφιακή Προ ενισχυτής Yes Ναι

Tuner Features Δέκτης Χαρακτηριστικά

Tuner (AM/FM) Tuner (AM / FM) Yes Ναι
Radio Data System Radio Data System Yes Ναι
Program Type (PTY) Τύπος προγράμματος (PTY) Yes Ναι
Number of Presets Αριθμός Προεπιλογές 40 40
Timer Χρονόμετρο Sleep (10~90 min.), APS & Prog. Ύπνου (10 ~ 90 λεπτά.), Η APS & Prog. 1&2 (Weekly Timer) 1 & 2 (Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης)

Playable Media Playable Media

CD DA / CD-R/RW CD DA / CD-R/RW Yes Ναι
MP3 MP3 Yes Ναι
ID3 Tag ID3 Tag Yes Ναι
WMA WMA Yes Ναι
AAC AAC Yes Ναι

CD Features CD Χαρακτηριστικά

CD DA / CD-R/RW CD DA / CD-R/RW Yes Ναι
MP3 MP3 Yes Ναι
WMA WMA Yes Ναι
AAC AAC Yes Ναι
CD Text CD Text Yes Ναι
Tag information Tag πληροφορίες Yes Ναι
Program Playback Πρόγραμμα αναπαραγωγής Yes Ναι
Repeat Playback Επανάληψη αναπαραγωγής Track, Program, All Track, Πρόγραμμα, σε όλους τους
Random Playback Τυχαία Αναπαραγωγή Yes Ναι

Digital Inputs/Outputs Ψηφιακών εισόδων / εξόδων

USB-A Terminal (USB Host) USB-A Terminal (Host USB) Yes Ναι
iPod Connection Σύνδεση iPod Yes, By using the optional PAD-iP 7 iPod dock Ναι, χρησιμοποιώντας την προαιρετική PAD-ΠΕ 7 βάση για iPod
Optical Audio Input/Output Οπτική Audio Input / Output 1 / - 1 / -

Analogue Inputs/Outputs Αναλογικές είσοδοι / έξοδοι

RCA Audio/Video Inputs RCA Είσοδοι Ήχου / Βίντεο 1 Audio 1 Audio
Rec. Rec. Output Εξόδου Yes, 3.5 mm Jack Ναι, βύσμα 3,5 mm
Headphone Jack (3.5 mm) Υποδοχή ακουστικών (3,5 mm) Yes Ναι
DAP Link Terminal DAP Terminal Link D.Audio-connection analogue 3.5 mm D.Audio-αναλογική σύνδεση 3,5 χιλιοστά
75 Ohm FM Antenna Connector 75 FM Ohm σύνδεσμο κεραίας Yes Ναι
AM Antenna Connector AM υποδοχή της κεραίας Yes Ναι

Speakers Ηχεία

Type Τύπος Attached to system, Aluminum Enclosure, MDF cabinet inside. Επισυνάπτεται στο σύστημα, Αλουμίνιο περίφραξη, MDF στο εσωτερικό γραφείο.
Configuration Διαμόρφωση 1 Speaker Full Range 80 mm Cone type 1 Πλήρης ηχείων Range 80 χιλιοστών τύπου κώνου
Aluminum Speaker Enclosure Aluminum Enclosure ηχείων Yes Ναι
Magnetically Shielded Με μαγνητική θωράκιση Yes Ναι
Grill Ψησταριά Fixed Σταθερό

Audio Specifications Audio Χαρακτηριστικά

Rated Output Power Ονομαστική ισχύς εξόδου 2 x 20 Watt (1kHz, THD 10%, 8Ω) 2 x 20 Watt (1kHz, THD 10%, 8Ω)
Tone Control Έλεγχος Τόνων Bass: ± 6db (at 100Hz) / Treble ± 6db (at 10kHz) Bass: ± 6dB (στα 100Hz) / Treble ± 6dB (σε 10kHz)
Total Harmonic Distortion Συνολική αρμονική παραμόρφωση 0.05% (1kHz, 1W, 8Ω) 0,05% (1 kHz, 1W, 8Ω)
Frequency response Line (IHF'66) Απόκριση συχνότητας Line (IHF'66) 10Hz - 20kHz (+0dB - -3dB) 10Hz - 20kHz (+0 dB --3dB)
Input Sensitivity/Impedance: Line (AUX) Ευαισθησία / Αντίσταση Εισόδου: Γραμμή (AUX) 300mV / 27kΩ 300mV / 27kΩ
Input Sensitivity/Impedance: Line (D.Audio) Ευαισθησία / Αντίσταση Εισόδου: Γραμμή (Δ. Audio) 300mV / 27kΩ 300mV / 27kΩ
Output Level/Impedance REC OUT Επίπεδο εξόδου / REC OUT Αντίσταση 900mV / 10kΩ 900mV / 10kΩ

Tuner Specifications Δέκτης Προδιαγραφές

FM Tuning Frequency Range FM Εύρος συχνότητας Tuning 87.5 ~ 108MHz 87,5 ~ 108MHz
Antenna Impedance Κεραία Αντίσταση 75 Ω unbalanced 75 Ω ασύμμετρη
AM Tuning Frequency Range AM Εύρος συχνότητας Tuning 531 ~ 1602kHz 531 ~ 1602kHz

USB Specifications USB Προδιαγραφές

Format Μορφή USB Host (Playback) USB Host (Playback)
USB Standard USB Standard 1.1 / 2.0 1.1 / 2.0
Usable USB devices Χρησιμοποιήσιμη συσκευές USB USB mass storage class devices USB συσκευών κλάσης μαζικής αποθήκευσης
USB Interface USB Interface USB 2.0 (Full speed), USB 1.1 compatible USB 2.0 (πλήρης ταχύτητα), συμβατότητα με USB 1.1
MP3 Sampling Frequency (Stereo) MP3 Συχνότητα δειγματοληψίας (Stereo) 32/44.1/48kHz 32/44.1/48kHz
MP3 Bitrate (CBR/VBR) MP3 Bitrate (CBR / VBR) 32 kbps to 320 kbps 32 kbps έως 320 kbps
WMA Sampling Frequency (Stereo) WMA Συχνότητα δειγματοληψίας (Stereo) 32/44.1/48kHz 32/44.1/48kHz
WMA Bitrate (CBR/VBR) WMA Bitrate (CBR / VBR) 48 kbps to 192 kbps 48 kbps έως 192 kbps
ID3 tag Ετικέτα ID3 Version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 compatible Έκδοση 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 συμβατό
Maximum Folders Μέγιστη Φάκελοι 255 255
Maximum Files Μέγιστη Αρχεία 999 999
Maximum Current Supply Μέγιστο ρεύμα 500mA 500mA
File System File System FAT 16 / 32 FAT 16 / 32
MP3 Decoding Αποκωδικοποίηση MP3 Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer 3 Lower Sampling rate MPEG 2.5 Συμβατό με MPEG-1 / 2 Audio Layer 3 επιτόκιο Κάτω Δειγματοληψία MPEG 2,5
Decoding format/type AAC (created using iTunes 4.1 to 7.7) Αποκωδικοποίηση format / AAC τύπου (που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το iTunes 4,1 έως 7,7) Sampling Frequency 16 22.05 24 32 44.1 48kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 16 22,05 24 32 44,1 48kHz. Bitrate(CBR/VBR)32 kbps - 320 kbps Bitrate (CBR / VBR) 32 kbps - 320 kbps
WMA Decoding Αποκωδικοποίηση WMA Windows Media Audio Compliant Windows Media Audio Compliant

HE_Digital_Input/Output_Spec HE_Digital_Input / Output_Spec

Sampling Frequencies Συχνότητες δειγματοληψίας 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz

CD Player Specifications CD Player Προδιαγραφές

Type Τύπος Semiconductor laser Λέιζερ ημιαγωγού
Supporting Disc Format Στήριξη Format Disc ISO 9660 Level 1/2 Juliet, Romeo ISO 9660 Επίπεδο 1 / 2 Ιουλιέτα, Ρωμαίος
Oversampling Υπερδειγματοληψίας 8fs (352.8kHz) 8fs (352.8kHz)
D/A Conversion D / A Μετατροπή 1-bit 1-bit
Decoding format/type MP3 MPEG 1 Audio layer 3 Αποκωδικοποίηση format / MP3 MPEG τύπου 1 Audio Layer 3 Sampling Frequency 32, 44.1, 48kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 32, 44.1, 48kHz. Bitrate 32kbps - 320kbps Bitrate 32kbps - 320kbps
Decoding format/type MP3 MPEG 2 Audio layer 3 Αποκωδικοποίηση format / MP3 MPEG τύπου 2 Audio Layer 3 Sampling Frequency 16, 22.05, 24kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 16, 22,05, 24kHz. Bitrate 8kbps - 160kbps Bitrate 8kbps - 160kbps
Decoding format/type MP3 MPEG 2.5 Αποκωδικοποίηση format / τύπου MP3 MPEG 2,5 Sampling Frequency 8, 11.025, 12kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 8, 11,025, 12KHz. Bitrate 8kbps - 160kbps Bitrate 8kbps - 160kbps
Decoding format/type WMA(WMA9 compliant, DRM non-compatible) Αποκωδικοποίηση format / τύπου WMA (Υποστήριξη της μορφής WMA9 συμμορφούμενο, DRM μη συμβατό) Sampling Frequency 32, 44.1, 48kHz Bitrate 48kbps - 192kbps Συχνότητα δειγματοληψίας 32, 44.1, 48kHz Bitrate 48kbps - 192kbps
Decoding format/type AAC (created using iTunes 4.1 to 7.7) Αποκωδικοποίηση format / AAC τύπου (που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το iTunes 4,1 έως 7,7) Sampling Frequency 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 16, 22,05, 24, 32, 44.1, 48kHz. Bitrate 32kbps - 320kbps Bitrate 32kbps - 320kbps
MP3/WMA/AAC Maximum Folders MP3/WMA/AAC Φάκελοι Μέγιστη 255 255
MP3/WMA/AAC Maximum Files MP3/WMA/AAC Αρχεία Μέγιστη 999 999
ID3 tag Ετικέτα ID3 Yes Ναι

Speaker Specifications Ομιλητής Προδιαγραφές

Impedance Αντίσταση 8Ω
Max. Max. input power ισχύς εισόδου 30 Watt 30 Watt
Speaker Ομιλητής Full-range 80mm Πλήρης γκάμα 80 χιλιοστά

General Specifications Γενικές προδιαγραφές

Display Type Τύπος οθόνης Dot Matrix Dot Matrix

Power Specifications Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Power Consumption Κατανάλωση 22 Watt 22 Watt
Stand-by Power Consumption (less than) Stand-by Κατανάλωση ενέργειας (λιγότερο από) 1 Watt 1 Watt

Dimensions & Weight Διαστάσεις και βάρος

Dimensions (WxHxD) Διαστάσεις (Π x Υ x) 390 x 119.5 x 267 mm 390 x 119,5 x 267 χιλιοστά
Weight (Net) Βάρος (Net) 5.8kg 5.8kgΤο προϊόν προστέθηκε στις 07/04/2011

Σχετικά Προϊόντα

PROJECT ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ