Επιστροφή
K-521-B ( 3 ΔΟΣΕΙΣ )
€591.00   €455.00

KENWOOD K-521-B ( 3 ΔΟΣΕΙΣ )

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών
Περιγραφή
Σε απόθεμα
KENWOOD K-521-B


Βασικά Χαρακτηριστικά
Full digital high power amplifier, 40W + 40W Πλήρης ψηφιακός ενισχυτής ισχύος, 40W + 40W
High-quality sound reproduction of iPod music Ήχος υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή μουσικής iPod
USB Host (MP3/WMA/AAC Playback) USB Host (MP3/WMA/AAC Αναπαραγωγή)
Supreme EX Ανώτατο EX
CONEQ Acoustic Power Equalization Technology CONEQ Ακουστικής Τεχνολογίας Εξίσωση Power

Storage Features Αποθήκευση Χαρακτηριστικά

USB-A Terminal (USB Host) USB-A Terminal (Host USB) Yes Ναι
USB Decoding Format USB Format Αποκωδικοποίηση MP3/WMA/AAC MP3/WMA/AAC

General Features Γενικά Χαρακτηριστικά

Tone Control Έλεγχος Τόνων Yes, Bass, Mid & Treble Ναι, Bass, Mid & Πρίμα
D-Bass D-Bass Yes (0~10) Ναι (0 ~ 10)
Remote Control Τηλεχειριστήριο 47-key Standard Remote 47-κλειδί Στάνταρ τηλεχειριστήριο

Amplifier Features Ενισχυτής Χαρακτηριστικά

Maximum Stereo Output Power Μέγιστη Stereo ισχύς εξόδου 2 x 40 Watt 2 x 40 Watt
Digital Amplifier Ψηφιακός ενισχυτής Yes Ναι
Digital Pre Amplifier Ψηφιακή Προ ενισχυτής Yes Ναι

Tuner Features Δέκτης Χαρακτηριστικά

Tuner (AM/FM) Tuner (AM / FM) Yes Ναι
Radio Data System Radio Data System Yes Ναι
Program Type (PTY) Τύπος προγράμματος (PTY) Yes Ναι
Number of Presets Αριθμός Προεπιλογές 40 40
Timer Χρονόμετρο Sleep (10~90 min.), APS & Prog. Ύπνου (10 ~ 90 λεπτά.), Η APS & Prog. 1&2 (Weekly Timer) 1 & 2 (Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης)

Playable Media Playable Media

CD DA / CD-R/RW CD DA / CD-R/RW Yes Ναι
MP3 MP3 Yes Ναι
ID3 Tag ID3 Tag Yes Ναι
WMA WMA Yes Ναι
AAC AAC Yes Ναι

CD Features CD Χαρακτηριστικά

CD DA / CD-R/RW CD DA / CD-R/RW Yes Ναι
MP3 MP3 Yes Ναι
WMA WMA Yes Ναι
CD Text CD Text Yes Ναι
Tag information Tag πληροφορίες Yes Ναι
Program Playback Πρόγραμμα αναπαραγωγής Yes Ναι
Repeat Playback Επανάληψη αναπαραγωγής Track, Program, All Track, Πρόγραμμα, σε όλους τους
Random Playback Τυχαία Αναπαραγωγή Yes Ναι

HE_ iPod_Dock_Feat HE_ iPod_Dock_Feat

iPod/iPhone Connection iPod / iPhone Σύνδεση iPod digital connection (integrated Dock) with charge function iPod ψηφιακή σύνδεση (ολοκληρωμένη αποβάθρα) με λειτουργία φόρτισης
Supported iPod/iPhone models Υποστηριζόμενα iPod / iPhone μοντέλα iPod Classic, iPod nano (2nd -5th gen.), iPod touch (2nd gen.) iPod Classic, iPod nano (2ος-5ος gen.), το iPod touch (2ης γενιάς.)
iPod/iPhone Control Functions iPod / iPhone λειτουργίες ελέγχου Play/Pause, Skip for-/backwards, Fast for-/backwards, Album next/back, Repeat function, Random access. Play / Pause, Skip for-/backwards, Fast for-/backwards, άλμπουμ επόμενο / πίσω, λειτουργία επανάληψης, τυχαίας πρόσβασης.

Digital Inputs/Outputs Ψηφιακών εισόδων / εξόδων

USB-A Terminal (USB Host) USB-A Terminal (Host USB) Yes Ναι
iPod Connection Σύνδεση iPod Yes, Digital connection through integrated dock Ναι, ψηφιακή σύνδεση μέσω ολοκληρωμένων λιμενικών
Optical Audio Input/Output Οπτική Audio Input / Output 1/1 1 / 1

Analogue Inputs/Outputs Αναλογικές είσοδοι / έξοδοι

RCA Audio/Video Inputs RCA Είσοδοι Ήχου / Βίντεο 1 Audio 1 Audio
RCA Audio/Video Outputs RCA Έξοδοι ήχου / βίντεο 1 Audio (Recording Output) 1 Audio (Έξοδος Εγγραφή)
Subwoofer Output Έξοδος υπογούφερ Yes Ναι
Screw-type Speaker Terminals Βίδα τύπου τερματικά ηχείων Yes Ναι
Headphone Jack (3.5 mm) Υποδοχή ακουστικών (3,5 mm) Yes Ναι
DAP Link Terminal DAP Terminal Link D.Audio-connection analogue 3.5 mm D.Audio-αναλογική σύνδεση 3,5 χιλιοστά
75 Ohm FM Antenna Connector 75 FM Ohm σύνδεσμο κεραίας Yes Ναι
AM Antenna Connector AM υποδοχή της κεραίας Yes Ναι

Audio Specifications Audio Χαρακτηριστικά

Rated Output Power Ονομαστική ισχύς εξόδου 2 x 40 Watt (1kHz, THD 10%, 4Ω) 2 x 40 Watt (1kHz, THD 10%, 4Ω)
Total Harmonic Distortion Συνολική αρμονική παραμόρφωση 0.03% (1kHz, 1W, 4Ω) 0,03% (1 kHz, 1W, 4Ω)
Bass (Turnover 100Hz / 150Hz / 200Hz) Bass (Κύκλος εργασιών 100Hz / 150Hz / 200Hz) ±4 / 6.6 / 7.5dB (at 100Hz) ± 4 / 6.6 / 7.5dB (σε 100Hz)
Mid (Turnover 1kHz / 2kHz / 3kHz) Mid (Κύκλος εργασιών 1kHz / 2kHz / 3kHz) ±8 / 8 / 8dB (at 1 / 2 / 3kHz) ± 8 / 8 / 8 dB (σε 1 / 2 / 3kHz)
Treble (Turnover 5kHz / 7kHz / 10kHz) Treble (Κύκλος εργασιών 5kHz / 7kHz / 10kHz) ±7.6 / 6.7 / 4dB (at 10kHz) ± 7,6 / 6,7 / 4dB (σε 10kHz)
Input Sensitivity/Impedance: Line (AUX) Ευαισθησία / Αντίσταση Εισόδου: Γραμμή (AUX) 450mV / 22kΩ 450mV / 22kΩ
Input Sensitivity/Impedance: Line (D.Audio) Ευαισθησία / Αντίσταση Εισόδου: Γραμμή (Δ. Audio) 250mV / 11kΩ 250mV / 11kΩ
Output Level/Impedance: Subwoofer Pre-Out Επίπεδο εξόδου / Αντίσταση: Subwoofer Pre-Out 1V / 10kΩ 1V / 10kΩ
Output Level/Impedance REC OUT Επίπεδο εξόδου / REC OUT Αντίσταση 900mV / 10kΩ 900mV / 10kΩ

Tuner Specifications Δέκτης Προδιαγραφές

FM Tuning Frequency Range FM Εύρος συχνότητας Tuning 87.5 ~ 108MHz 87,5 ~ 108MHz
Antenna Impedance Κεραία Αντίσταση 75 Ω unbalanced 75 Ω ασύμμετρη
AM Tuning Frequency Range AM Εύρος συχνότητας Tuning 531 ~ 1602kHz 531 ~ 1602kHz

USB Specifications USB Προδιαγραφές

Format Μορφή USB Host (Playback) USB Host (Playback)
USB Standard USB Standard 1.1 / 2.0 1.1 / 2.0
Usable USB devices Χρησιμοποιήσιμη συσκευές USB USB mass storage class devices USB συσκευών κλάσης μαζικής αποθήκευσης
USB Interface USB Interface USB 2.0 (Full speed), USB 1.1 compatible USB 2.0 (πλήρης ταχύτητα), συμβατότητα με USB 1.1
MP3 Sampling Frequency (Stereo) MP3 Συχνότητα δειγματοληψίας (Stereo) 32/44.1/48kHz 32/44.1/48kHz
MP3 Bitrate (CBR/VBR) MP3 Bitrate (CBR / VBR) 32 kbps to 320 kbps 32 kbps έως 320 kbps
WMA Sampling Frequency (Stereo) WMA Συχνότητα δειγματοληψίας (Stereo) 32/44.1/48kHz 32/44.1/48kHz
WMA Bitrate (CBR/VBR) WMA Bitrate (CBR / VBR) 5 kbps to 384 kbps 5 kbps έως 384 kbps
ID3 tag Ετικέτα ID3 Version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 compatible Έκδοση 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 συμβατό
Maximum number of displayable characters Μέγιστος αριθμός προβαλλόμενο χαρακτήρων File names: 32 (including file extension) Folder names: 32 Τα ονόματα αρχείων: 32 (συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης αρχείου) Τα ονόματα των φακέλων: 32
Tag display (Title/Album/Artist): 30 (ver. 1.x) 64 (ver.2.x) Tag οθόνη (Τίτλος / Άλμπουμ / Καλλιτέχνης): 30 (ver. 1.x) 64 (ver.2.x)
Maximum Folders Μέγιστη Φάκελοι FAT 16: Max. FAT 16: Max. root Folders 65534 Max. Φάκελοι ρίζα 65534 Μέγ. sub Folders 512 υποφακέλους 512
FAT 32 :Max. FAT 32: Max. root Folders 65534 Max. Φάκελοι ρίζα 65534 Μέγ. sub Folders 65536. υποφακέλους 65536.
Maximum Current Supply Μέγιστο ρεύμα 500mA 500mA
File System File System FAT 16 / 32 FAT 16 / 32
MP3 Decoding Αποκωδικοποίηση MP3 Compliant with MPEG-1/2 Audio Layer 3 Lower Sampling rate MPEG 2.5 Συμβατό με MPEG-1 / 2 Audio Layer 3 επιτόκιο Κάτω Δειγματοληψία MPEG 2,5
Decoding format/type MP3 MPEG 1 Audio layer 3 Αποκωδικοποίηση format / MP3 MPEG τύπου 1 Audio Layer 3 Sampling Frequency 32, 44.1, 48kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 32, 44.1, 48kHz. Bitrate 32kbps - 320kbps Bitrate 32kbps - 320kbps
Decoding format/type MP3 MPEG 2 Audio layer 3 Αποκωδικοποίηση format / MP3 MPEG τύπου 2 Audio Layer 3 Sampling Frequency 16, 22.05, 24kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 16, 22,05, 24kHz. Bitrate 8kbps - 160kbps Bitrate 8kbps - 160kbps
Decoding format/type MP3 MPEG 2.5 Αποκωδικοποίηση format / τύπου MP3 MPEG 2,5 Sampling Frequency 8, 11.025, 12kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 8, 11,025, 12KHz. Bitrate 8kbps - 160kbps Bitrate 8kbps - 160kbps
Decoding format/type AAC (created using iTunes 4.1 to 8.2) Αποκωδικοποίηση format / AAC τύπου (που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το iTunes 4.1 - 8.2) Sampling frequency:8/ 11.025/ 12/ 16/ 22.05/ 24/ 32/ 44.1/ 48 kHz Συχνότητα δειγματοληψίας: 8 / 11,025 / 12 / 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz
Bit rate: 8 - 384 kbps Ρυθμός μετάδοσης: 8 - 384 kbps
WMA Decoding Αποκωδικοποίηση WMA Windows Media Audio Compliant Windows Media Audio Compliant

HE_Digital_Input/Output_Spec HE_Digital_Input / Output_Spec

Sampling Frequencies Συχνότητες δειγματοληψίας 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
Optical Digital Input Terminals Οπτική Ψηφιακή ακροδέκτες εισόδου Sensitivity -15 dBm - -24 dBm Wave length 660 nm Ευαισθησία -15 dBm - -24 dBm Μήκος κύματος 660 nm
Optical Digital Input Terminals Οπτική Ψηφιακή ακροδέκτες εισόδου Sensitivity -15 dBm - -24 dBm Wave length 660 nm ±30 nm Ευαισθησία -15 dBm - -24 dBm Μήκος κύματος 660 nm ± 30 nm
Optical Digital Output Terminals Οπτική ψηφιακή Έξοδοι Sensitivity -21 dBm - -15 dBm Wave length 660 nm Ευαισθησία -21 dBm - -15 dBm Μήκος κύματος 660 nm
Supreme EX (CD, D-IN, iPod, USB) Playable frequencies Ανώτατο EX (CD, D-IN, iPod, USB) Playable συχνότητες 1 Hz - 24 kHz 1 Hz - 24 kHz

CD Player Specifications CD Player Προδιαγραφές

Type Τύπος Semiconductor laser Λέιζερ ημιαγωγού
Supporting Disc Format Στήριξη Format Disc ISO 9660 Level 1/2 Joliet, Romeo ISO 9660 Επίπεδο 1 / 2 Joliet, Romeo
Oversampling Υπερδειγματοληψίας 8fs (352.8kHz) 8fs (352.8kHz)
D/A Conversion D / A Μετατροπή 1-bit 1-bit
Decoding format/type MP3 MPEG 1 Audio layer 3 Αποκωδικοποίηση format / MP3 MPEG τύπου 1 Audio Layer 3 Sampling Frequency 32, 44.1, 48kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 32, 44.1, 48kHz. Bitrate 32kbps - 320kbps Bitrate 32kbps - 320kbps
Decoding format/type MP3 MPEG 2 Audio layer 3 Αποκωδικοποίηση format / MP3 MPEG τύπου 2 Audio Layer 3 Sampling Frequency 16, 22.05, 24kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 16, 22,05, 24kHz. Bitrate 8kbps - 160kbps Bitrate 8kbps - 160kbps
Decoding format/type MP3 MPEG 2.5 Αποκωδικοποίηση format / τύπου MP3 MPEG 2,5 Sampling Frequency 8, 11.025, 12kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 8, 11,025, 12KHz. Bitrate 8kbps - 160kbps Bitrate 8kbps - 160kbps
Decoding format/type WMA(WMA9 compliant, DRM non-compatible) Αποκωδικοποίηση format / τύπου WMA (Υποστήριξη της μορφής WMA9 συμμορφούμενο, DRM μη συμβατό) Sampling Frequency 22.05, 32, 44.1, 48kHz Bitrate 16kbps - 320kbps Συχνότητα δειγματοληψίας 22,05, 32, 44.1, 48kHz Bitrate 16kbps - 320kbps
MP3/WMA Maximum Folders MP3/WMA Φάκελοι Μέγιστη 99 99
MP3/WMA Maximum Files MP3/WMA αρχείων Μέγιστο 511 511
ID3 tag Ετικέτα ID3 Yes, , versions 1.0/ 1.1/ 2.2/ 2.3 Ναι,, εκδόσεις 1,0 / 1,1 / 2,2 / 2,3
Maximum number of displayable characters Μέγιστος αριθμός προβαλλόμενο χαρακτήρων File names: 28 Folder names: 28 Τα ονόματα αρχείων: 28 Ντοσιέ ονόματα: 28
Tag display (Title/Album/Artist): 31 Tag οθόνη (Τίτλος / Άλμπουμ / Καλλιτέχνης): 31

General Specifications Γενικές προδιαγραφές

Display Type Τύπος οθόνης Dot Matrix Dot Matrix

Power Specifications Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Power Consumption Κατανάλωση 35 Watt 35 Watt
Stand-by Power Consumption (less than) Stand-by Κατανάλωση ενέργειας (λιγότερο από) 1 Watt 1 Watt

Dimensions & Weight Διαστάσεις και βάρος

Dimensions (WxHxD) Διαστάσεις (Π x Υ x) 200 x 95 x 299 mm 200 x 95 x 299 χιλιοστά
Weight (Net) Βάρος (Net) 2.3kg 2.3kgΤο προϊόν προστέθηκε στις 07/04/2011

Σχετικά Προϊόντα

PROJECT ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ