Επιστροφή
K-511 USB ( 3 ΔΟΣΕΙΣ )
€465.00   €360.00

KENWOOD K-511 USB ( 3 ΔΟΣΕΙΣ )

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών
Περιγραφή
Σε απόθεμα
KENWOOD K-511 USB

Βασικά Χαρακτηριστικά
Playing, Recording and Editing without the use of a PC Παίζοντας, καταγραφή και επεξεργασία χωρίς τη χρήση Η / Υ
CD, SD(HC), USB and iPod compatible CD, SD (HC), USB και iPod συμβατή
Playback of WAV, WMA, MP3 and AAC files Αναπαραγωγή WAV, WMA, MP3 και AAC
Double SDHC Compatible Card Slot in front panel Διπλό SDHC συμβατή Υποδοχή κάρτας στην μπροστινή πλευρά
4-Speed dubbing capability (CD to USB / CD to SD Card) 4-Speed ​​δυνατότητα μεταγλώττιση (CD σε USB / CD με κάρτα SD)
Adding Tag information (AMG Lasso = included!)using SD card Προσθήκη Tag πληροφορίες (AMG Lasso = περιλαμβάνονται!) Με χρήση κάρτας SD
WMA/PCM Recording from Analogue Sources (Tuner, Aux) WMA / PCM ηχογράφηση από αναλογικές πηγές (Tuner, Aux)
Digital Pre-amplifier with 7 band parametric equalizer, D-Bass, and acoustic sound control Ψηφιακή Προ-ενισχυτής με 7 παραμετρικός ισοσταθμιστής, D-Bass, και ακουστικός ήχος ελέγχου
Sound quality Burr-Brown D/A converter independent type Η ποιότητα του ήχου Burr-Brown Μετατροπέας D / A ανεξάρτητο τύπο
Kenwood's Original Supreme Sound Tuning Technology Αρχικό Ανώτατο Τεχνολογικό της Kenwood Tuning ήχου

Storage Features Αποθήκευση Χαρακτηριστικά

SD Memory Card Slot Υποδοχή κάρτας μνήμης SD Yes, 2 in front Ναι, 2 στην πρόσοψη
USB-A Terminal (USB Host) USB-A Terminal (Host USB) Yes Ναι
SD Card Encoding Format SD μορφή κωδικοποίησης καρτών WMA 96kbps / 128kbps / 192kbps / PCM 16bit 44.1kHz WMA 96kbps / 128kbps / 192kbps / PCM 16bit 44.1kHz
SD Card Decoding Format SD Card Μορφή αποκωδικοποίησης MP3 / WMA / AAC / PCM MP3 / WMA / AAC / PCM
USB Encoding Format USB μορφή κωδικοποίησης WMA 96kbps / 128kbps / 192kbps / PCM 16bit 44.1kHz WMA 96kbps / 128kbps / 192kbps / PCM 16bit 44.1kHz
USB Decoding Format USB Format Αποκωδικοποίηση MP3 / WMA / AAC / PCM MP3 / WMA / AAC / PCM
SD Card Ripping SD Card Ripping to USB Host σε USB Host
USB Ripping USB Ripping Yes, direct from CD Ναι, κατευθείαν από CD
Folder Transfer Φάκελος Μεταφορά in SD and USB, including move, delete and σε SD και USB, συμπεριλαμβανομένων των μετακίνηση, διαγραφή και
title input operations. πράξεις εισροών τίτλο.
File Transfer File Transfer in SD and USB, including move, delete and σε SD και USB, συμπεριλαμβανομένων των μετακίνηση, διαγραφή και
title input operations. πράξεις εισροών τίτλο.
Auto Track Mark Αυτόματη Mark Track Yes, 5/10 minutes Ναι, 5 / 10 λεπτά
One Touch Edit (OTE) One Touch Επεξεργασία (ΟΤΕ) Yes Ναι
Title Edit Τίτλος Επεξεργασία Yes, via remote control Ναι, μέσω του τηλεχειριστηρίου

General Features Γενικά Χαρακτηριστικά

D/A Converter Μετατροπέας D / A 24-Bit/8fs Burr-Brown 24-Bit/8fs Burr-Brown
Supreme Ανώτατος Yes Ναι
One Touch Edit (OTE) One Touch Επεξεργασία (ΟΤΕ) Yes Ναι
Parametric Equalizer Παραμετρικός ισοσταθμιστής Yes Ναι
Equalizer Εξισωτής 7-Band 7-Band
D-Bass D-Bass Yes Ναι
Remote Control Τηλεχειριστήριο 57-key Standard Remote 57-κλειδί Στάνταρ τηλεχειριστήριο

Amplifier Features Ενισχυτής Χαρακτηριστικά

Maximum Stereo Output Power Μέγιστη Stereo ισχύς εξόδου 2 x 24 Watt 2 x 24 Watt
Digital Pre Amplifier Ψηφιακή Προ ενισχυτής Yes Ναι

Tuner Features Δέκτης Χαρακτηριστικά

Tuner (AM/FM) Tuner (AM / FM) Yes Ναι
Radio Data System Radio Data System Yes Ναι
Radio Text Radio Text Yes Ναι
Program Type (PTY) Τύπος προγράμματος (PTY) Yes Ναι
Number of Presets Αριθμός Προεπιλογές 40 40
Timer Χρονόμετρο Sleep (10~90 min.), APS & Prog. Ύπνου (10 ~ 90 λεπτά.), Η APS & Prog. 1&2 (Weekly Timer) 1 & 2 (Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης)

Playable Media Playable Media

CD DA / CD-R/RW CD DA / CD-R/RW Yes Ναι
MP3 MP3 Yes Ναι
WMA WMA Yes Ναι
AAC AAC Yes Ναι

CD Features CD Χαρακτηριστικά

CD DA / CD-R/RW CD DA / CD-R/RW Yes Ναι
MP3 MP3 Yes Ναι
WMA WMA Yes Ναι
AAC AAC Yes Ναι
CD Text CD Text Yes Ναι
Tag information Tag πληροφορίες Yes, Data Base tag display supported (Using "AMG Lasso DB") Ναι, Data Base απεικόνιση ετικέτα που υποστηρίζονται (Χρήση "AMG Lasso DB")
Program Playback Πρόγραμμα αναπαραγωγής Yes Ναι
Repeat Playback Επανάληψη αναπαραγωγής Track, Program, All Track, Πρόγραμμα, σε όλους τους
Random Playback Τυχαία Αναπαραγωγή Yes Ναι

Digital Inputs/Outputs Ψηφιακών εισόδων / εξόδων

USB-A Terminal (USB Host) USB-A Terminal (Host USB) Yes Ναι
iPod Connection Σύνδεση iPod Yes, through optional iPod Dock PAD-iP7 Ναι, μέσω του προαιρετικού iPod Dock PAD-IP7

Analogue Inputs/Outputs Αναλογικές είσοδοι / έξοδοι

RCA Audio/Video Inputs RCA Είσοδοι Ήχου / Βίντεο 1 Audio (AUX) 1 Audio (AUX)
Rec. Rec. Output Εξόδου Yes, Jack (3.5mm) Ναι, ο Τζακ (3.5mm)
Subwoofer Output Έξοδος υπογούφερ Yes, Ναι,
Headphone Jack (3.5 mm) Υποδοχή ακουστικών (3,5 mm) Yes Ναι
DAP Link Terminal DAP Terminal Link analogue 3.5 mm αναλογική 3,5 χιλιοστά
75 Ohm FM Antenna Connector 75 FM Ohm σύνδεσμο κεραίας Yes Ναι
AM Antenna Connector AM υποδοχή της κεραίας Yes Ναι

Audio Specifications Audio Χαρακτηριστικά

DIN Music Power DIN Power Music 2 x 24 Watt 2 x 24 Watt
Rated Output Power Ονομαστική ισχύς εξόδου 2 x 20 Watt (1kHz, THD 10%, 6Ω) 2 x 20 Watt (1kHz, THD 10%, 6Ω)

Tuner Specifications Δέκτης Προδιαγραφές

FM Tuning Frequency Range FM Εύρος συχνότητας Tuning 87.5 ~ 108MHz 87,5 ~ 108MHz
AM Tuning Frequency Range AM Εύρος συχνότητας Tuning 531 ~ 1602kHz 531 ~ 1602kHz

USB Specifications USB Προδιαγραφές

Format Μορφή USB Host (Playback/Recording) USB Host (Αναπαραγωγή / Εγγραφή)
Usable USB devices Χρησιμοποιήσιμη συσκευές USB USB mass storage class devices USB συσκευών κλάσης μαζικής αποθήκευσης
USB Interface USB Interface USB 2.0 (Full speed), USB 1.1 compatible USB 2.0 (πλήρης ταχύτητα), συμβατότητα με USB 1.1
MP3 sampling frequency MP3 συχνότητα δειγματοληψίας 8 Hz to 48 kHz 8 Hz έως 48 kHz
MP3 Bitrate (CBR/VBR) MP3 Bitrate (CBR / VBR) 32 kbps to 320 kbps 32 kbps έως 320 kbps
WMA sampling frequency WMA συχνότητα δειγματοληψίας 8 Hz to 48 kHz 8 Hz έως 48 kHz
WMA Bitrate (CBR/VBR) WMA Bitrate (CBR / VBR) 64 kbps to 384 kbps 64 kbps έως 384 kbps
ID3 tag Ετικέτα ID3 Version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 compatible Έκδοση 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 συμβατό
Maximum Folders Μέγιστη Φάκελοι 200 200
Maximum Folder Nesting Μέγιστη ενσωμάτωσης για ένα φάκελο 10 levels 10 επίπεδα
Maximum Files Μέγιστη Αρχεία 1000 1000
Maximum Current Supply Μέγιστο ρεύμα 500mA 500mA
File System File System FAT 16 / 32 FAT 16 / 32
Encoding format/type WMA SLQ Κωδικοποίηση format / τύπου WMA SLQ 96kbps/44.1kHz Stereo 96kbps/44.1kHz Stereo
Encoding format/type WMA SQ Κωδικοποίηση format / τύπου WMA SQ 128kbps/44.1kHz Stereo 128kbps/44.1kHz Stereo
Encoding format/type WMA HQ Κωδικοποίηση format / τύπου WMA HQ 192kbps/44.1kHz Stereo 192kbps/44.1kHz Stereo
Encoding format/type WAV Κωδικοποίηση format / τύπου WAV 1411kbps/44.1kHz Stereo/16bit 1411kbps/44.1kHz Stereo/16bit
Decoding format/type MP3 Μορφή αποκωδικοποίησης / MP3 τύπου Sampling Frequency 8k- 48kHz. Δειγματοληψία 8k Συχνότητα-48kHz. Bitrate(CBR/VBR) 32kbps - 320kbps Bitrate (CBR / VBR) 32kbps - 320kbps
Decoding format/type WMA(WMA9 compliant, DRM non-compatible) Αποκωδικοποίηση format / τύπου WMA (Υποστήριξη της μορφής WMA9 συμμορφούμενο, DRM μη συμβατό) Sampling Frequency 8k- 48kHz. Δειγματοληψία 8k Συχνότητα-48kHz. Bitrate(CBR/VBR) 64kbps - 384kbps Bitrate (CBR / VBR) 64kbps - 384kbps
Decoding format/type AAC (created using iTunes 4.1 to 7.7) Αποκωδικοποίηση format / AAC τύπου (που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το iTunes 4,1 έως 7,7) Sampling Frequency 16 22.05 24 32 44.1 48kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 16 22,05 24 32 44,1 48kHz. Bitrate(CBR/VBR)32 kbps - 320 kbps Bitrate (CBR / VBR) 32 kbps - 320 kbps
Decoding format/type PCM Μορφή αποκωδικοποίησης / PCM τύπου Sampling Frequency 44.1, 48 kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1, 48 kHz. Bitrate (CBR/VBR) 1411kbps Bitrate (CBR / VBR) 1411kbps

HE_SD_Specs HE_SD_Specs

SD Format SD Format SD memory card (Playback/Recording) Κάρτα μνήμης SD (Αναπαραγωγή / Εγγραφή)
Usable SD cards Χρησιμοποιήσιμη κάρτες SD SD/SDHC, miniSD, microSD/SDHC card (special adapter required for mini and micro SD card.) SD / SDHC, miniSD, microSD / SDHC (ειδικό τροφοδοτικό που απαιτούνται για mini και micro SD κάρτα.)
Supporting SD card capacity Υποστήριξη SD κάρτα μνήμης 128MB - 32GB 128MB - 32GB
File System File System FAT 16/32 FAT 16/32
ID3 tag Ετικέτα ID3 version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 Έκδοση 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4
Maximum Folders Μέγιστη Φάκελοι 200 200
Maximum Folder Nesting Μέγιστη ενσωμάτωσης για ένα φάκελο 10 levels 10 επίπεδα
Maximum Files Μέγιστη Αρχεία 1000 1000
Encoding format/type WMA SLQ Κωδικοποίηση format / τύπου WMA SLQ 96kbps/44.1kHz Stereo 96kbps/44.1kHz Stereo
Encoding format/type WMA SQ Κωδικοποίηση format / τύπου WMA SQ 128kbps/44.1kHz Stereo 128kbps/44.1kHz Stereo
Encoding format/type WMA HQ Κωδικοποίηση format / τύπου WMA HQ 192kbps/44.1kHz Stereo 192kbps/44.1kHz Stereo
Encoding format/type WAV PCM Κωδικοποίηση format / τύπου WAV PCM 1141kbps/44.1kHz Stereo/16bit 1141kbps/44.1kHz Stereo/16bit
Decoding format/type MP3 Μορφή αποκωδικοποίησης / MP3 τύπου Sampling Frequency 8k- 48kHz. Δειγματοληψία 8k Συχνότητα-48kHz. Bitrate(CBR/VBR) 32k - 320kbps Bitrate (CBR / VBR) 32k - 320kbps
Decoding format/type WMA(WMA9 compliant, DRM non-compatible) Αποκωδικοποίηση format / τύπου WMA (Υποστήριξη της μορφής WMA9 συμμορφούμενο, DRM μη συμβατό) Sampling Frequency 8k- 48kHz. Δειγματοληψία 8k Συχνότητα-48kHz. Bitrate(CBR/VBR) 32k - 320kbps Bitrate (CBR / VBR) 32k - 320kbps
Decoding format/type AAC (created using iTunes 4.1 to 7.7) Αποκωδικοποίηση format / AAC τύπου (που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το iTunes 4,1 έως 7,7) Sampling Frequency 16, 22.058, 24, 32, 44.1, 48kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 16, 22,058, 24, 32, 44.1, 48kHz. Bitrate (CBR/VBR) 32k - 320kbps Bitrate (CBR / VBR) 32k - 320kbps
Decoding format/type PCM Μορφή αποκωδικοποίησης / PCM τύπου Sampling Frequency 44.1/ 48kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 44,1 / 48kHz. Bitrate(CBR/VBR) 1411kbps Bitrate (CBR / VBR) 1411kbps

CD Player Specifications CD Player Προδιαγραφές

Type Τύπος Semiconductor laser Λέιζερ ημιαγωγού
Wow & flutter Wow & Flutter Unmeasurable limit Unmeasurable όριο
Supporting Disc Format Στήριξη Format Disc ISO 9660 Level 1/2 Juliet, Romeo ISO 9660 Επίπεδο 1 / 2 Ιουλιέτα, Ρωμαίος
Decoding format/type MP3 MPEG 1 Audio layer 3 Αποκωδικοποίηση format / MP3 MPEG τύπου 1 Audio Layer 3 Sampling Frequency 32, 44.1, 48kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 32, 44.1, 48kHz. Bitrate 32kbps - 320kbps Bitrate 32kbps - 320kbps
Decoding format/type MP3 MPEG 2 Audio layer 3 Αποκωδικοποίηση format / MP3 MPEG τύπου 2 Audio Layer 3 Sampling Frequency 16, 22.05, 24kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 16, 22,05, 24kHz. Bitrate 8kbps - 160kbps Bitrate 8kbps - 160kbps
Decoding format/type MP3 MPEG 2.5 Αποκωδικοποίηση format / τύπου MP3 MPEG 2,5 Sampling Frequency 8, 11.025, 12kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 8, 11,025, 12KHz. Bitrate 8kbps - 160kbps Bitrate 8kbps - 160kbps
Decoding format/type WMA(WMA9 compliant, DRM non-compatible) Αποκωδικοποίηση format / τύπου WMA (Υποστήριξη της μορφής WMA9 συμμορφούμενο, DRM μη συμβατό) Sampling Frequency 32, 44.1, 48kHz Bitrate 32kbps - 320kbps Συχνότητα δειγματοληψίας 32, 44.1, 48kHz Bitrate 32kbps - 320kbps
Decoding format/type AAC (created using iTunes 4.1 to 7.7) Αποκωδικοποίηση format / AAC τύπου (που δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας το iTunes 4,1 έως 7,7) Sampling Frequency 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48kHz. Συχνότητα δειγματοληψίας 16, 22,05, 24, 32, 44.1, 48kHz. Bitrate 32kbps - 320kbps Bitrate 32kbps - 320kbps
MP3/WMA/AAC Maximum Folders MP3/WMA/AAC Φάκελοι Μέγιστη 255 255
MP3/WMA/AAC Maximum Files MP3/WMA/AAC Αρχεία Μέγιστη 512 512
ID3 tag Ετικέτα ID3 Yes, version 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 compatible Ναι, έκδοση 1.0/1.1/2.2/2.3/2.4 συμβατό

General Specifications Γενικές προδιαγραφές

Display Type Τύπος οθόνης Dot Matrix Dot Matrix

Power Specifications Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Power Consumption Κατανάλωση 67 Watt 67 Watt
Stand-by Power Consumption Stand-by Κατανάλωση Ενέργειας 0.301 Watt 0.301 Watt

Dimensions & Weight Διαστάσεις και βάρος

Dimensions Electric Body (WxHxD) Διαστάσεις Electric σώματος (ΠxΥxΒ) 240 x 122 x 362 mm 240 x 122 x 362 χιλιοστά
Weight Electric Body (Net) Βάρος Electric σώματος (Net) 5kg 5kgΤο προϊόν προστέθηκε στις 07/04/2011

Σχετικά Προϊόντα

PROJECT ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ