Επιστροφή
K-1000-B ( 6 ΔΟΣΕΙΣ )
€1220.00   €945.00

KENWOOD K-1000-B ( 6 ΔΟΣΕΙΣ )

Προσθήκη στο καλάθι Προσθήκη στη λίστα επιθυμιών
Περιγραφή
Σε απόθεμα
KENWOOD K-1000

Βασικά Χαρακτηριστικά
Full digital amplifier circuit design, compact size but powerful, rich musicality, and transient performance Πλήρης ψηφιακός σχεδιασμός κύκλωμα ενίσχυσης, μικρό μέγεθος αλλά ισχυρό, πλούσια μουσικότητα, και παροδική επιδόσεις
Wide range playback with Supreme EX Ευρεία γκάμα αναπαραγωγής με τα Ανώτατα EX
Auto Room EQ Auto EQ Δωμάτιο
4x digital input(1 for DP-K1000 connection) with Sampling rate converter 4x ψηφιακό είσοδος (1 για σύνδεση DP-K1000) με μετατροπέα ποσοστό δειγματοληψίας
Power Output 2 x 50W Ισχύς εξόδου 2 x 50W
Front AUX input for portable player Εμπρός είσοδος AUX για φορητή συσκευή αναπαραγωγής

General Features Γενικά Χαρακτηριστικά

Auto Room EQ Auto EQ Δωμάτιο Yes Ναι
Room EQ Mode Room EQ Mode Normal / Wide / Night / Live / Vocal Normal / Wide / Διανυκτέρευση / Live / Τραγούδι
Supreme EX Ανώτατο EX Yes, CD, D-In 1, D-In 2, D-In 3 Ναι, CD, D-Σε 1, D-Σε 2, D-Σε 3
Playable frequencies 1 Hz - 44 kHz Playable συχνότητες 1 Hz - 44 kHz
Parametric Equalizer Παραμετρικός ισοσταθμιστής Yes Ναι
Tone Control Έλεγχος Τόνων Yes, with Turnover Frequency Setting Ναι, με συχνότητα Κύκλος Εργασιών Περιβάλλον
Remote Control Τηλεχειριστήριο New Type Standard Remote Νέο Πρότυπο Τύπος Remote

Amplifier Features Ενισχυτής Χαρακτηριστικά

Maximum Stereo Output Power Μέγιστη Stereo ισχύς εξόδου 2 x 50 Watt 2 x 50 Watt
Digital Amplifier Ψηφιακός ενισχυτής Yes Ναι
Digital Pre Amplifier Ψηφιακή Προ ενισχυτής Yes Ναι

Tuner Features Δέκτης Χαρακτηριστικά

Tuner (AM/FM) Tuner (AM / FM) Yes Ναι
Radio Data System Radio Data System Yes Ναι
Enhanced Other Network (EON) Ενισχυμένη άλλο δίκτυο (ΕΟΝ) Yes Ναι
Radio Text Radio Text Yes Ναι
Program Type (PTY) Τύπος προγράμματος (PTY) Yes Ναι
Number of Presets Αριθμός Προεπιλογές 40 40
Timer Χρονόμετρο Sleep (10~90 min.) & Prog. Ύπνου (10 ~ 90 λεπτά.) & Prog. 1&2 (Weekly Timer) & Timer On / Off & AI Timer 1 & 2 (Εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης) & Timer On / Off & AI χρονοδιακόπτη

Digital Inputs/Outputs Ψηφιακών εισόδων / εξόδων

Optical Audio Input/Output Οπτική Audio Input / Output 2 / - 2 / -
Coaxial Audio Input/Output Coaxial Audio Input / Output 2 / - 2 / -

Analogue Inputs/Outputs Αναλογικές είσοδοι / έξοδοι

RCA Audio/Video Inputs RCA Είσοδοι Ήχου / Βίντεο 4 A / 0 4 Α / 0
RCA Audio/Video Outputs RCA Έξοδοι ήχου / βίντεο 1 A / 0 1 Α / 0
Phono Input (MM) Είσοδος Phono (MM) Yes Ναι
Screw-type Speaker Terminals Βίδα τύπου τερματικά ηχείων Yes Ναι
Headphone Jack (3.5 mm) Υποδοχή ακουστικών (3,5 mm) Yes Ναι
DAP Link Terminal DAP Terminal Link analogue 3.5 mm αναλογική 3,5 χιλιοστά
75 Ohm FM Antenna Connector 75 FM Ohm σύνδεσμο κεραίας Yes Ναι
AM Antenna Connector AM υποδοχή της κεραίας Yes Ναι

Audio Specifications Audio Χαρακτηριστικά

Rated Output Power (Clear A: OFF) Ονομαστική ισχύς εξόδου (Clear Α: OFF) 2 x 40 Watt (63 Hz ~ 12.5 kHz, THD 0.7% at 6Ω) 2 x 40 Watt (63 Hz ~ 12,5 kHz, THD 0,7% στα 6Ω)
Effective Output Power (Clear A:ON) Αποτελεσματική ισχύς εξόδου (Clear Α: ON) 2 x 10 Watt (1kHz, THD 10%, 6Ω) 2 x 10 Watt (1kHz, THD 10%, 6Ω)
Effective Output Power (Clear A:OFF) Αποτελεσματική ισχύς εξόδου (Clear Α: OFF) 2 x 50 Watt (1kHz, THD 10%, 6Ω) 2 x 50 Watt (1kHz, THD 10%, 6Ω)
Signal/Noise Ratio Λόγος σήματος προς θόρυβο 120dB 120dB
Total Harmonic Distortion Συνολική αρμονική παραμόρφωση (Clear A: ON)0,8 1 kHz, 1 Watt, 6 Ω (Clear A: ON) 0,8 1 kHz, 1 Watt, 6 Ω
Frequency response Line (IHF'66) Απόκριση συχνότητας Line (IHF'66) 8Hz - 30kHz (+0dB - -3dB) 8Hz - 30kHz (+0 dB --3dB)
Frequency response Phono (IHF'66) Απόκριση συχνότητας Phono (IHF'66) 20Hz - 20kHz (+1dB - -1dB) 20Hz - 20kHz (+1 dB --1dB)
Maximum Input Level Μέγιστη στάθμη εισόδου Phono (MM) 50mV (0.1% THD, at 1kHz) Phono (MM) 50mV (0,1% THD, σε 1kHz)
Bass Μπάσσο Yes, 60 Hz, 100 Hz, 150 Hz Ναι, 60 Hz, 100 Hz, 150 Hz
Mid Μέσα Yes, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz Ναι, 1 kHz, 2 kHz, 3 kHz
Treble Τριπλάσιος Yes, 5 kHz, 7 kHz, 10 kHz Ναι, 5 kHz, 7 kHz, 10 kHz
Input Sensitivity/Impedance: Line (AUX) Ευαισθησία / Αντίσταση Εισόδου: Γραμμή (AUX) 200mV / 82kΩ 200mV / 82kΩ
Input Sensitivity/Impedance: Line (D.Audio) Ευαισθησία / Αντίσταση Εισόδου: Γραμμή (Δ. Audio) 100mV / 82kΩ 100mV / 82kΩ
Input Sensitivity/Impedance: Phono Ευαισθησία / Αντίσταση Εισόδου: Phono 3.5mV / 29kΩ 3.5mV / 29kΩ
Output Level/Impedance: MD/Tape Επίπεδο εξόδου / Αντίσταση: MD / Tape 200V / 760Ω 200V / 760Ω

Tuner Specifications Δέκτης Προδιαγραφές

FM Tuning Frequency Range FM Εύρος συχνότητας Tuning 87.5 ~ 108MHz 87,5 ~ 108MHz
AM Tuning Frequency Range AM Εύρος συχνότητας Tuning 531 ~ 1602kHz 531 ~ 1602kHz

HE_Digital_Input/Output_Spec HE_Digital_Input / Output_Spec

Sampling Frequencies Συχνότητες δειγματοληψίας 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz
Optical Digital Input Terminals Οπτική Ψηφιακή ακροδέκτες εισόδου Sensitivity -24 dBm - -15 dBm Wave length 660 nm Ευαισθησία -24 dBm - -15 dBm Μήκος κύματος 660 nm
Coaxial Digital Input Terminals Ομοαξονική Ψηφιακή ακροδέκτες εισόδου Sensitivity 0.5 Vp-p Impendance 75 Ω Ευαισθησία 0,5 Impendance Vp-p 75 Ω

General Specifications Γενικές προδιαγραφές

Display Type Τύπος οθόνης Dot Matrix Dot Matrix

Power Specifications Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Power Consumption Κατανάλωση 57 Watt 57 Watt
Stand-by Power Consumption Stand-by Κατανάλωση Ενέργειας 0.211 Watt 0.211 Watt

Dimensions & Weight Διαστάσεις και βάρος

Dimensions (WxHxD) Διαστάσεις (Π x Υ x) 270 x 99 x 318 mm 270 x 99 x 318 χιλιοστά
Weight (Net) Βάρος (Net) 5.3kg 5.3kg

DP-K1000-S DP-K1000-S

Key Features Βασικά Χαρακτηριστικά

Compressed music file playback (MP3 / WMA / AAC) Συμπιεσμένο αναπαραγωγή αρχείων μουσικής (MP3 / WMA / AAC)
High performance D/A converter (Wolfson WM8740, S/N 117dB) Υψηλή απόδοση Μετατροπέας D / A (Wolfson WM8740, S / N 117dB)
Digital Pulse Axis Control for Noise shaping Ψηφιακή Pulse Άξονα Ελέγχου Θορύβου για τη διαμόρφωση
High Precision Master Clock Υψηλή Ρολόι Master ακριβείας


CD Features CD Χαρακτηριστικά

CD DA / CD-R/RW CD DA / CD-R/RW Yes Ναι
MP3 MP3 Yes Ναι
WMA WMA Yes Ναι
AAC AAC Yes Ναι
CD Text CD Text Yes Ναι
Program Playback Πρόγραμμα αναπαραγωγής Yes Ναι
Repeat Playback Επανάληψη αναπαραγωγής Track, Program, All Track, Πρόγραμμα, σε όλους τους
Random Playback Τυχαία Αναπαραγωγή Yes Ναι

CD Player Specifications CD Player Προδιαγραφές

Type Τύπος Semiconductor laser Λέιζερ ημιαγωγού
Oversampling Υπερδειγματοληψίας 128fs (5.644kHz) 128fs (5.644kHz)
D/A Conversion D / A Μετατροπή 1-bit 1-bit
Frequency response Απόκριση συχνότητας 8 Hz to 20 kHz 8 Hz έως 20 kHz
Signal to noise ratio Λόγος σήματος προς θόρυβο More than 105 dB Περισσότεροι από 105 dB
Dynamic range Δυναμικό εύρος More than 100 dB Περισσότεροι από 100 db
Total harmonic distortion Συνολική αρμονική παραμόρφωση Less than 0.005 % (at 1 kHz) Λιγότερο από 0,005% (σε 1 kHz)
Channel separation Διαχωρισμός καναλιών More than 100 dB (at 1 kHz) Περισσότερα από 100 dB (σε 1 kHz)
Outputlevel / impedance Fixed Outputlevel / αντίσταση Σταθερό 2 V / 100 Ω 2 V / 100 Ω
Outputlevel / impedance / wave length Coaxial Outputlevel / Αντίσταση / μήκος κύματος Ομοαξονική 0.5 Vp-p / 75 Ω 0,5 Vp-p / 75 Ω
Outputlevel / impedance / wave length Opitcal Outputlevel / Αντίσταση / μήκος κύματος Opitcal -21 dBm, - -15 dBm, 660 nm -21 DBm, - -15 dBm, 660 nm

Power Specifications Ηλεκτρικά Χαρακτηριστικά

Power Consumption Κατανάλωση 11 Watt 11 Watt
Stand-by Power Consumption Stand-by Κατανάλωση Ενέργειας 0.221 Watt 0.221 Watt

Dimensions & Weight Διαστάσεις και βάρος

Dimensions (WxHxD) Διαστάσεις (Π x Υ x) 270 x 99 x 296 mm 270 x 99 x 296 χιλιοστά
Weight (Net) Βάρος (Net) 3.4kg 3.4kg

LS-K1000-B LS-K1000-B

Key Features Βασικά Χαρακτηριστικά

3D sound formed cabinet for time alignment called: “Uniformed Delay Layout” 3D ήχο σχηματίζεται υπουργικό συμβούλιο για την εναρμόνιση του χρόνου που ονομάζεται: "Uniformed Καθυστέρηση Διάταξη"
2-way 2 Speaker System 2-way 2 σύστημα ηχείων
Black Piano finish Μαύρο φινίρισμα Piano
High Quality Crossover Network Circuit Υψηλής Ποιότητας Κύκλωμα Crossover Network
Aluminium die-cast 120mm woofer Αλουμίνιο 120 χιλιοστά χυτό woofer
New developed soft dome tweeter for wide range, 45 kHz playback Νέα αναπτυγμένες τουίτερ μαλακού θόλου για το ευρύ φάσμα, 45 αναπαραγωγή kHz

Speakers Ηχεία

Type Τύπος Bookshelf Βιβλιοθήκη
Configuration Διαμόρφωση 2-Way, 2 Speaker Bass Reflex 2-Way, 2 Bass Reflex ηχείων
Screw-type Terminals (banana plug compatible) Βίδα τύπου τερματικά (βύσμα μπανάνας συμβατή) Yes Ναι
Gold Plated Terminals Επίχρυσα τερματικά Yes Ναι
Magnetically Shielded Με μαγνητική θωράκιση Yes Ναι
Grill Ψησταριά Detachable Αποσπώμενο

Speaker Specifications Ομιλητής Προδιαγραφές

Peak Input Power Μέγιστη Ισχύς Εισόδου 80 Watt 80 Watt
Frequency Response Απόκριση συχνότητας 48Hz ~ 45kHz 48Hz ~ 45kHz
Impedance Αντίσταση 6Ω
Sensitivity Ευαισθησία 85dB/W at 1m 85dB / W στο 1m
Woofer Γούφερ 120 mm (4-3/4") Cone type 120 χιλιοστών (4-3/4 ") Cone τύπου
Tweeter Tweeter 25 mm (1") Dome type 25 mm (1 ") Dome τύπου

Dimensions & Weight Διαστάσεις και βάρος

Dimensions Speaker (WxHxD) Διαστάσεις ηχείου (Π x Υ x) 168 x 305 x 270 mm 168 x 305 x 270 χιλιοστά
Weight Speaker (Net) Βάρος ηχείου (Net) 5.2kg per piece 5.2kg ανά τεμάχιοΤο προϊόν προστέθηκε στις 06/04/2011

Σχετικά Προϊόντα

PROJECT ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ